Historia

1927

Företaget bildades 1/10 av Erik (J A) Nilsson. Den först anställde
hette Kullman. Lönen låg då på 16,80 kr/vecka. Kullman arbetade fram
till sin pensionering vid 67 års ålder och tjänade då 90 kr/månad.

Företaget finns vid denna tid på Skepparegatan.

Kostnaden för att anlita hantverkare var vid denna tidpunkt inte speciellt hög, bl a skickades en faktura på 75 öre.

1938

Erik (J A) Nilsson avlider. Företaget drivs av föreståndare i väntan
på att bröderna Bertil och Lars-Erik ska ta över familjeföretaget.

1951

Bertil Nilsson och Lars-Erik Nilsson tar över familjeföretaget och
ombildar till aktiebolag. Företaget flyttar till Östra Promenaden 7
(Litografen).

1980

Magnus Torsell anställs som lärling i företaget.

1982

Peter Källsholm anställs som lärling i företaget.

1985

Företaget flyttar till sina nuvarande lokaler på Stohagsgatan 4B, bakom NT-huset.

1987

Lars-Erik Nilsson pensioneras och säljer sin halva av bolaget till Magnus Torsell och Peter Källsholm.

1990

Bertil Nilsson pensioneras och säljer resterande halva av bolaget till Magnus Torsell och Peter Källsholm.

1994

Gerd Nilsson pensioneras och Ingrid Torsell anställs på deltid för att sköta administrationen.


 

Magnus Torsell

Äger halva företaget. Arbetar med nyinstallationer och reparationer, anbudskalkyler och offerter. Kom till företaget som lärling 1980. Övertog 25% av företaget 1987 då Lars-Erik Nilsson gick i pension. Övertog ytterligare 25% 1990 då Bertil Nilsson pensionerades.

Utbildning

 • 2-årig VVS-teknisk linje.
 • 2 års lärlingsperiod i företaget.
 • AA Rör, Ansvarig arbetsledarutbildning.
 • Grundkurs i branschekonomi.
 • Kurs i anbudskalkylering.
 • Kompetenshöjande kurser inom VVS.

Peter Källsholm

Äger halva företaget. Arbetar med nyinstallationer och reparationer, anbudskalkyler och offerter. Kom till företaget som lärling 1982. Övertog 25% av företaget 1987 då Lars-Erik Nilsson gick i pension. Övertog ytterligare 25% 1990 då Bertil Nilsson pensionerades.

Utbildning

 • 2-årig VVS-teknisk linje.
 • 2 års lärlingsperiod i företaget.
 • AA Rör, Ansvarig arbetsledarutbildning.
 • Grundkurs i branschekonomi.
 • Kurs i anbudskalkylering.
 • Kompetenshöjande kurser inom VVS.